Perehtyminen portfolioon oman työn arviointi- ja kehittämismenetelmänä.

Tututstuminen arviointiin osana didaktista opetuksen itsekorjaavaa suunnitteluprosessia.
Opiskelijapalautteen kerääminen. Perehtyminen oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen laadun arviointiin. Tutustuminen keskeisiin opetuksen ja oppimisen arviointitekniikoihin.